Underleverantörer

Vill du bli leverantör åt oss?
Den största delen av våra underleverantörer och egenanställda är företagare med familjeägd struktur och lokal förankring. Vi strävar i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att arbeta med företag som tillhör branschorganisationer och som är certifierade. Det viktiga är vad du som underleverantör tar fram olika certifikat för ert yrkesområde så att vi kan ta fram rätt sorts kompetens, och behörigheter för våra kunder.

För att bli leverantör åt oss så har vi en tydlig process på hur vi vill att samarbetet skall fungera, Vi och våra uppdragsgivare ställer höga krav och detta skall genomsyra dig som underleverantör ute på våra uppdrag. Samarbetet skall bygga på yrkesskicklighet stolthet, lojalitet, ärlighet, god etik och ett proffsigt uppförande hos våra kunder det vill säga att det tydligt framgår att ni representerar Boka tjänster i Sverige AB. Leverantörer som kan ge pris och starta jobb inom 24-timmar fårförtur på uppdrag.

Hur tilldelas jobben?
Som underleverantör Jobbar ni emot a-prislista dvs fasta priser emot Boka tjänster i Sverige AB. Samt där så krävs åker och tittar på våra uppdrag och sen ger ett fast pris.

Mängd av jobb garanteras ej om inte annat sägs.

Vad har vi för krav?
För att säkerställa kvalité-kompetens-säkerhet i våra leveranser så vill vi av dig som skall jobba med oss ha följande.

Ansökningsformulär