Fastighetstjänster

Det här kan vi erbjuda inom fastighetstjänster:

- Teknisk fastighetsdrift
- Vaktmästartjänster
- VA-System
- Utomhusmiljö
- Kyla
- Styr och regler
- Ventilation
- Snöskottning ( tak och mark )
- Felanmälan
- Städtjänster
- Serviceavtal

Begär offert