Ansökningsformulär

Namn/kontaktperson
E-post
Telefon
Bifoga F-skattebevis
Bifoga Försäkringsbevis (Försäkringen skall täcka de områden ni skall jobba med annars tilldelas inga uppdrag)
Bifoga Ansvarsförsäkring på minst 10 milj
Bifoga Registreringsbevis
Bifoga Er kompetens som yrkesbevis, yrkescertifikat, utbildning, erfarenhet för ägare och personal som skall jobba åt Boka tjänster i Sverige AB
Belastningsregistret att er personal kollas 1 ggr/år


ID-O6 godtar att där så krävs att ta fram åt er personal. Godtar?


Id kort ifrån Boka tjänster i Sverige AB och bekostas av UE 200kr/id. Godtar kostnaden?


Arbetskläder skall i första hand använda Boka tjänster i Sveriges loggade arbetskläder och bekostas enl ök av underleverantör. Godtar det?


Utrustning står ni själv som leverantör för inom de områden som ni kommer att jobba med om inte annat överenskommes . Godtar det?


Godtar att skriva kontrakt samt sekretessavtal.


Mobil arbetsorder med återkoppling av utfört uppdrag bekostas av underleverantör per abonnemang 150kr/mån. Godtar kostnad?


Meddelande
Anti-spam